Textové pole:
logo_kovo_klastr_rgb_bg.jpgTextové pole: Kdo jsme
Klastr je zájmové sdružení právnických, fyzických podnikajících osob, měst a obcí, vzdělávacích institucí a sdružení. Sdružených za účelem spolupráce při činnostech v kovovýrobě, strojírenství.
Cíle klastru
Cílem klastru je podporovat komunikaci mezi podnikatelskými subjekty, městy a obci, veřejnoprávními a neziskovými organizacemi, které mají společný zájem: 
-	získání konkurenční výhody
-	zlepšení výsledků členů do něho zapojených 
-	podpořit výzkumnou základnu
-	podpořit rozvoj kraje
-	spolupracovat s regionálními univerzitami
-	podporovat vzdělávání v oblasti strojírenství, kovovýroby a předávání získaných zkušeností
-	vytváření sítí a spoluprací
-	zdroj inovací